เครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

เครื่องอัดเม็ดชีวมวล

(กำลังผลิต 0.5-5ตัน/ชม.)

ออกแบบพิเศษสำหรับการอัดเม็ดวัตถุดิบต่างๆ เพื่อผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood pellet) หรือเรียกชื่ออื่นๆ เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ เชื้อเพลิงไม้อัดเม็ด เป็นต้น นำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิตของโรงงานต่างๆ หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ

 

จุดเด่นเครื่องอัดเม็ดชีวมวลของเรา

 

วัตถุดิบที่สามารถใช้กับเครื่องอัดเม็ดชีวมวล

ตัวอย่างชิ้นงานของเครื่องอัดเม็ดชีวมวล

ตารางเปรียบเทียบสเปคและรุ่นเครื่องอัดเม็ดชีวมวลแบบ Belt Drive

รุ่น

MCLX 470A MCLH 750
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโมลแท่นพิมพ์ขึ้นรูปแท่งอัดเม็ด 470 มม. 750 มม.
กำลังการผลิต 0.5-0.6 ตัน/ชม. 1.5-2 ตัน/ชม.
กำลังมอเตอร์หลัก 45 kw 110 kw
กำลังมอเตอร์สายพานเข้า 2.2 kw 2.2 kw
กำลังมอเตอร์ป้อนชิ้นงานออก 1.5 kw 1.5 kw
กำลังมอเตอร์เครื่องสูบน้ำมัน 0.37 kw 0.37 kw
จำนวนแกนหมุน 2 อัน 2 อัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 6-8 มม. 6-8 มม.
แม่แรงยกเปลี่ยนอะไหล่ เลือกเพิ่มเป็นฟังชั่นเสริมได้ เลือกเพิ่มเป็นฟังชั่นเสริมได้
น้ำหนักเครื่องจักร 2.8 ตัน 4 ตัน
ขนาดเครื่องจักร 1100 x 2400 x 2000 มม. 1600 x 3300 x 2800 มม.

 

ตารางเปรียบเทียบสเปคและรุ่นเครื่องอัดเม็ดชีวมวลแบบ Gear Drive

 

รุ่น

MCLX 470A MCLH 750
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโมลแท่นพิมพ์ขึ้นรูปแท่งอัดเม็ด 470 มม. 750 มม.
กำลังการผลิต 0.5-0.6 ตัน/ชม. 1.5-2 ตัน/ชม.
กำลังมอเตอร์หลัก 45 kw 110 kw
กำลังมอเตอร์สายพานเข้า 2.2 kw 2.2 kw
กำลังมอเตอร์ป้อนชิ้นงานออก 1.5 kw 1.5 kw
กำลังมอเตอร์เครื่องสูบน้ำมัน 0.37 kw 0.37 kw
จำนวนแกนหมุน 2 อัน 2 อัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 6-8 มม. 6-8 มม.
แม่แรงยกเปลี่ยนอะไหล่ เลือกเพิ่มเป็นฟังชั่นเสริมได้ เลือกเพิ่มเป็นฟังชั่นเสริมได้
น้ำหนักเครื่องจักร 2.8 ตัน 4 ตัน
ขนาดเครื่องจักร 1100 x 2400 x 2000 มม. 1600 x 3300 x 2800 มม.

 

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องอัดเม็ดชีวมวล วัตถุดิบเศษพลาสติก

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องอัดเม็ดชีวมวล วัตถุดิบเศษแกลบ