เครื่องสับไม้แบบดรัม

เครื่องสับไม้แบบดรัม

(กำลังผลิต5-15ตัน/ชม.)


ดีไซน์ระบบโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง แข็งแรง ทนทาน เสถียร พร้อมระบบควบคุมไฮดรอลิค การทำงานของเครื่องไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้กำลังการผลิตสูง และได้ผลผลิตไม้สับคุณภาพดีเยี่ยม 

 

โรเตอร์เครื่องสับไม้

เครื่องสับไม้ระบบดรัมมีระบบแกนโรเตอร์สับย่อย 2 ประเภท

โดยแต่ละประเภท จะมีจุดเด่นและเหมาะสำหรับการสับย่อยวัตถุดิบที่แตกต่างกัน คือ

1. ระบบโรเตอร์สับย่อยโดยใช้ใบมีด (Blade Rotor)

เหมาะสำหรับการบดย่อยวัตถุดิบที่ปราศจากเหล็ก เช่น ท่อนไม้ หญ้าเปียก หญ้าแห้ง หญ้าเนเปียร์ ฟางข้าว กิ่งไม้แห้ง เปลือกมะพร้าว ทางปาล์ม ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพด ต้นข้าวฟ่าง ต้นข้าวสาลี ต้นอ้อย ต้นกระถิน และอื่นๆอีกมากมาย 

โรเตอร์เครื่องย่อยไม้แบบสับย่อยด้วยใบมีด

วัตถุดิบที่สามารถใช้กับเครื่องสับไม้แบบดรัมระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยใบมีด

ไม้ยางพารา ไม้ยูตาลิปตัส ไม้เบญจพรรณ ไม้กระถิน ไม้ฉำฉา ไม้จามจุรี

ปีกไม้ เศษไม้จากเฟอร์นิเจอร์ เปลือกไม้ยูคาลิปตัส

ปาล์ม ทางปาล์ม มะพร้าว ทางมะพร้าว

ต้นข้าวโพด ต้นข้าวสาลี ต้นข้าวฟ่าง

 

ต้นหญ้าเนเปียร์ ท่อนไม้ไผ่ เปลือกทุเรียน

  

ตัวอย่างชิ้นงานของเครื่องสับไม้แบบดรัมระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยใบมีด

ไม้ท่อน ไม้ฟืน

รากไม้ ตอไม้

ข้อไม้ไผ่ เศษไม้ไผ่ ท่อนไม้ไผ่

ต้นปาล์ม ต้นหมาก ต้นมะพร้าว

 

ทางปาล์ม ทางมะพร้าว

 

2. ระบบโรเตอร์สับย่อยโดยใช้หัวค้อน (Hammer Rotor)

หัวค้อนมีให้เลือก 2 ชนิด คือ หัวค้อนแบบธรรมดา และ หัวค้อนแบบแหลมพิเศษ 


หัวค้อนแบบธรรมดา เหมาะสำหรับการสับย่อยวัตถุดิบที่มีเศษเหล็ก เศษตะปู เช่น ไม้พาเลท ไม้ลัง โดยเครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์นี้สามารถบดย่อย จากนั้นคัดแยกตะปูและเศษเหล็กขนาดเล็กออกจากชิ้นงานไม้ชิพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากการสับย่อยไม้พาเลทที่มีตะปูติดแล้ว เครื่องสับไม้อเนกประสงค์ระบบแกนโรเตอร์สับย่อยโดยใช้หัวค้อนแบบธรรมดา ยังสามารถสับย่อยวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ ที่มีลักษณะเหนียวและมีไฟเบอร์สูง ที่ไม่เหมาะกับการใช้ใบมีดสับย่อยได้อีกด้วย เช่น เปลือกไม้ยูคาลิปตัส ฟางข้าว ฟางข้าวอัดก้อน ใบอ้อย ใบอ้อยอัดก้อน กากชานอ้อย ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว กาบมะพร้าว ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด ข้อไม้ไผ่ เศษไม้ไผ่ ผักตบชวา วัชพืช เศษหญ้า หญ้าเปียก หญ้าแห้ง หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น 

ส่วนหัวค้อนแบบแหลมพิเศษนั้น เหมาะสำหรับการสับย่อยวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีลักษณะเหนียวและมีไฟเบอร์สูงมากๆ เช่น ฟางข้าว ฟางข้าวอัดก้อน ใบอ้อย ใบอ้อยอัดก้อน โดยจุดเด่นของหัวค้อนชนิดแหลมพิเศษนี้ คือ สามารถตัดวัตถุดิบที่มีไฟเบอร์สูงมากๆให้ขาดออกจากกันได้โดยง่ายดาย ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ขาดออกจากกัน ไม่ยุ่ย ไม่พันกัน

โรเตอร์เครื่องสับไม้แบบสับย่อยด้วยหัวค้อน

 

ภาพแสดงตัวอย่างตัวอย่างเศษเหล็กและเศษตะปูที่ถูกคัดแยกออกมาอัตโนมัติด้วยระบบแม่เหล็กความเข้มข้นสูง

ืnails-extracted-by-magnetic-seperator

วัตถุดิบที่สามารถใช้กับเครื่องสับไม้แบบดรัมระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยหัวค้อนแบบธรรมดา

ไม้พาเลท เปลือกไม้ยูคาลิปตัสฟางข้าว ใบอ้อย ฟางข้าวอัดก้อน ใบอ้อยอัดก้อน

กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว กาบมะพร้าวข้าวโพด ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด

ท่อนไม้ไผ่ ข้อไม้ไผ่ เศษไม้ไผ่เหลือใช้

เศษหญ้า ผักตบชวา วัชพืช

 

ตัวอย่างชิ้นงานของเครื่องสับไม้แบบดรัมระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยหัวค้อนแบบธรรมดา

ไม้พาเลท

ฟางข้าว ใบอ้อย

กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว กาบมะพร้าว

ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด

 

หัวค้อนเครื่องสับไม้สำหรับสับฟางและใบอ้อย

  

วัตถุดิบที่สามารถใช้กับเครื่องสับไม้แบบดรัมระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยหัวค้อนแบบแหลมพิเศษ

ฟางข้าว ใบอ้อย ฟางข้าวอัดก้อน ใบอ้อยอัดก้อน

เศษหญ้า ผักตบชวา วัชพืช

 

ตัวอย่างชิ้นงานของเครื่องสับไม้แบบดรัมระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยหัวค้อนแบบแหลมพิเศษ

 

 

ตารางเปรียบเทียบสเปคและรุ่นเครื่องสับไม้แบบดรัม

รุ่น

215 216 217 218 426 428
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน 500 มม. 650 มม. 650 มม. 800 มม. 650 มม. 800 มม.
ขนาดช่องรับไม้ 180 x 400 มม. 240 x 540 มม. 240 x 680 มม. 310 x 680 มม. 1250 x 250 มม. 1250 x 310 มม.
จำนวนใบมีด/หัวบด

ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 20 หัว

ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 20 หัว

ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 20 หัว

ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 25 หัว

ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 25 หัว

ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 25 หัว

ความเร็วรอบ 592 รอบ/นาที 590 รอบ/นาที 590 รอบ/นาที 650 รอบ/นาที 600 รอบ/นาที 650 รอบ/นาที
ความเร็วการป้อนไม้ 38 เมตร/นาที 38 เมตร/นาที 38 เมตร/นาที 35-38 เมตร/นาที 38 เมตร/นาที 38 เมตร/นาที
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนใหญ่สุดของวัตถุดิบ 160 มม. 220 มม. 220 มม. 300 มม. 240 มม. 300 มม.
กำลังไฟฟ้า 45kw  55kw(3+4/3+3) 75kw 110kw (5.5+4/3+3) 110kw (5.5+5.5/5.5+5.5) 132kw (5.5+7.5/5.5+5.5)
ความยาวสายพานเข้า 4000 มม. 4000 มม. 4000 มม.  4000 มม. 4000 มม. 4000 มม.
ความกว้างสายพานเข้า 1260 มม. 1260 มม. 1260 มม. 1260 มม. 1260 มม. 1260 มม.
ความหนาสายพานเข้า 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม.
ความยาวสายพานออก 10000 มม.  10000 มม. 10000 มม. 10000 มม.  10000 มม.  10000 มม.
ความกว้างสายพานออก 1595 มม. 1595 มม. 1595 มม. 1595 มม. 1595 มม. 1595 มม.
ความหนาสายพานออก 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม.
ขนาดชิ้นไม้สับ 35 มม. 35 มม. 35 มม. 15-35 มม. 30-80 มม. 30-80 มม.
กำลังการผลิต 4-6 ตัน/ชม. 6-8 ตัน/ชม. 8-10 ตัน/ชม. 10-12 ตัน/ชม. 8-10 ตัน/ชม. 10-12 ตัน/ชม.
น้ำหนักเครื่องจักร 3.5 ตัน  4.5 ตัน  5.8 ตัน 7 ตัน 8.2 ตัน 10.4 ตัน
ขนาดเครื่องจักร 1540x1240x1350 มม. 1980x1950x1600 มม. 1980x2150x1250 มม. 2300x2150x1850 มม. 2850x2799x1497 มม. 3670x2448x2050 มม.

 

เครื่องสับไม้แบบดรัม รุ่นใหม่

(New version Drum Wood Chipper)

เครื่องสับไม้แบบดรัมรุ่นใหม่

เครื่องสับไม้แบบดรัม รุ่นใหม่ มาพร้อมกับดีไซน์ระบบโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง แข็งแรง ทนทาน เสถียร การทำงานของเครื่องไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้กำลังการผลิตสูง และได้ผลผลิตไม้สับคุณภาพดีเยี่ยม 

ตารางเปรียบเทียบสเปคและรุ่นเครื่องสับไม้แบบดรัม

รุ่น 400A 400B 400C 400D
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนหมุน  650 มม. 650 มม. 650 มม. 650 มม.
จำนวนใบมีด  ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 25 หัว ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 25 หัว  ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 25 หัว ใบมีด 3 ใบ/หัวบด 25 หัว
ช่องทางเข้า-ออก ทางเดียว สองทาง ทางเดียว สองทาง
ขนาดช่องทางเข้า  680 x 420 มม. 680 x 420 มม. 1000 x 420 มม. 1000 x 420 มม.
ความเร็วใบพัด  720 รอบ/นาที 720 รอบ/นาที 720 รอบ/นาที 720 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางวัสดุสูงสุด 400 มม. 400 มม. 400 มม. 400 มม.
ขนาดช่องทางออก  30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม.
กำลังการผลิต  8-10 ตัน/ชั่วโมง 8-10 ตัน/ชั่วโมง 10-12 ตัน/ชั่วโมง 10-12 ตัน/ชั่วโมง
กำลังไฟหลัก  90kw 90kw 132kw 132kw
น้ำหนักเครื่องจักร  7 ตัน 7.5 ตัน   8.5 ตัน 9 ตัน

 

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดรัม วัตถุดิบข้อไม้พาเลทแบบแยกเศษตะปูอัตโนมัติ

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดรัม รุ่น 428 วัตถุดิบข้อไม้ไผ่

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดรัม วัตถุดิบเปลือกข้าวโพดซังข้าวโพด

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดรัม วัตถุดิบเศษไม้ไผ่

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดรัม วัตถุดิบเศษไม้ท่อน