เครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์

เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์

(กำลังผลิต10-70ตัน/ชม.)

เครื่องย่อยไม้

เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ ดีไซน์ระบบโครงสร้างโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ แข็งแรง ทนทาน เสถียร เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มาพร้อมระบบสายพานเหล็กลำเลียงไม้เข้าเครื่องสับไม้ โดยสามารถปรับความเร็วการป้อนไม้ได้อัติโนมัติ เพื่อความสะดวกและกำลังผลิตสูงสุด

เครื่องย่อยไม้มีระบบการทำงานที่ปลอดภัย สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อถือได้ ช่วยธุรกิจประหยัดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องสับไม้มีให้เลือกหลายขนาด ตามความต้องการของธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กสุด คือ รุ่น 1250-500 (กำลังการผลิต 15-20 ตัน/ชม. กรณีไม้ความชื้นปกติ 40-60%) ไปจนกระทั่งรุ่นใหญ่สุด คือ รุ่น 1400-1000 (กำลังการผลิต 45-70 ตัน/ชม.)

นอกจากนั้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ยังมีให้เลือก ทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่ และ แบบเครื่องสับไม้เคลื่อนที่พรัอมล้อ (รถย่อยกิ่งไม้) ซึ่งมีจุดเด่นคือเสริมความแข็งแกร่งด้วยขาไฮโดรลิคทั้ง 4 ข้าง เพื่อรองรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ทำให้การทำงานนอกสถานที่นั้นปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์รุ่นต่างๆ

เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์

เครื่องชิพไม้

เครื่องสับไม้ขนาดใหญ่

เครื่องสับไม้เคลื่อนที่จุดเด่นเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ของเรา

รีโมทคอนโทรลเครื่องย่อยไม้

ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์

สายพานลำเลียงเข้าแบบเหล็ก

ลูกกลิ้งป้อนวัตถุดิบเครื่องย่อยไม้

ตะแกรงคัดขนาดชิ้นงานไม้สับ

โรเตอร์เครื่องชิพไม้

โรเตอร์เครื่องชิพไม้

เครื่องสับไม้อเนกประสงค์ มีระบบแกนโรเตอร์สับย่อย 3 ประเภท

โดยแต่ละประเภท จะมีจุดเด่นและเหมาะสำหรับการสับย่อยวัตถุดิบที่แตกต่างกัน คือ

1. ระบบโรเตอร์สับย่อยโดยใช้ใบมีด

ใบมีด เหมาะสำหรับการสับย่อยวัตถุดิบทางการเกษตรทั่วไปๆ ที่ปราศจากเหล็ก เช่น ท่อนไม้ ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถิน ไม้ฉำฉา ไม้จามจุรี ไม้เบญจพรรณ ปีกไม้ เศษไม้จากเฟอร์นิเจอร์ รากไม้ ตอไม้ กิ่งไม้แห้ง ต้นข้าวโพด ต้นข้าวฟ่าง ต้นข้าวสาลี เปลือกทุเรียน ต้นหญ้าเนเปียร์ ท่อนไม้ไผ่ ต้นปาล์ม ต้นมะพร้าว ต้นหมาก ทางปาล์ม ทางมะพร้าว และอื่นๆอีกมากมาย

โดยใบมีด มีให้เลือกใช้ 2 ดีไซน์ คือ ใบมีดแนวยาว และ ใบมีดแนวสับหว่าง ทั้งนี้แต่ละดีไซน์นั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการสับย่อยวัตถุดิบต่างๆที่ผู้ใช้เครื่องจักรมี

โรเตอร์เครื่องย่อยไม้แบบสับย่อยด้วยใบมีด

 

 

วัตถุดิบที่สามารถใช้กับเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยใบมีด

ไม้ยางพารา ไม้ยูตาลิปตัส ไม้เบญจพรรณ ไม้กระถิน ไม้ฉำฉา ไม้จามจุรี

ปีกไม้ เศษไม้จากเฟอร์นิเจอร์ เปลือกไม้ยูคาลิปตัส

ปาล์ม ทางปาล์ม มะพร้าว ทางมะพร้าว

ต้นข้าวโพด ต้นข้าวสาลี ต้นข้าวฟ่าง

 

ต้นหญ้าเนเปียร์ ท่อนไม้ไผ่ เปลือกทุเรียน

 

 

ตัวอย่างชิ้นงานของเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยใบมีด

ไม้ท่อน ไม้ฟืน

รากไม้ ตอไม้

ข้อไม้ไผ่ เศษไม้ไผ่ ท่อนไม้ไผ่

ต้นปาล์ม ต้นหมาก ต้นมะพร้าว

ทางปาล์ม ทางมะพร้าว

 

2. ระบบโรเตอร์สับย่อยโดยใช้หัวค้อน

หัวค้อนมีให้เลือก 2 ชนิด คือ หัวค้อนแบบธรรมดา และ หัวค้อนแบบแหลมพิเศษ

หัวค้อนแบบธรรมดา เหมาะสำหรับการสับย่อยวัตถุดิบที่มีเศษเหล็ก เศษตะปู เช่น ไม้พาเลท ไม้ลัง โดยเครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์นี้สามารถบดย่อย จากนั้นคัดแยกตะปูและเศษเหล็กขนาดเล็กออกจากชิ้นงานไม้ชิพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการสับย่อยไม้พาเลทที่มีตะปูติดแล้ว เครื่องสับไม้อเนกประสงค์ระบบแกนโรเตอร์สับย่อยโดยใช้หัวค้อนแบบธรรมดา ยังสามารถสับย่อยวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ ที่มีลักษณะเหนียวและมีไฟเบอร์สูง ที่ไม่เหมาะกับการใช้ใบมีดสับย่อยได้อีกด้วย เช่น เปลือกไม้ยูคาลิปตัส ฟางข้าว ฟางข้าวอัดก้อน ใบอ้อย ใบอ้อยอัดก้อน กากชานอ้อย ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว กาบมะพร้าว ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด ข้อไม้ไผ่ เศษไม้ไผ่ ผักตบชวา วัชพืช เศษหญ้า หญ้าเปียก หญ้าแห้ง หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น

ส่วนหัวค้อนแบบแหลมพิเศษนั้น เหมาะสำหรับการสับย่อยวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีลักษณะเหนียวและมีไฟเบอร์สูงมากๆ เช่น ฟางข้าว ฟางข้าวอัดก้อน ใบอ้อย ใบอ้อยอัดก้อน โดยจุดเด่นของหัวค้อนชนิดแหลมพิเศษนี้ คือ สามารถตัดวัตถุดิบที่มีไฟเบอร์สูงมากๆให้ขาดออกจากกันได้โดยง่ายดาย ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ขาดออกจากกัน ไม่ยุ่ย ไม่พันกัน

โรเตอร์เครื่องสับไม้แบบสับย่อยด้วยหัวค้อน

 

ภาพแสดงตัวอย่างตัวอย่างเศษเหล็กและเศษตะปูที่ถูกคัดแยกออกมาอัตโนมัติด้วยระบบแม่เหล็กความเข้มข้นสูง

ืnails-extracted-by-magnetic-seperator

วัตถุดิบที่สามารถใช้กับเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยหัวค้อนแบบธรรมดา

ไม้พาเลท เปลือกไม้ยูคาลิปตัสฟางข้าว ใบอ้อย ฟางข้าวอัดก้อน ใบอ้อยอัดก้อน

กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว กาบมะพร้าวข้าวโพด ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด

ท่อนไม้ไผ่ ข้อไม้ไผ่ เศษไม้ไผ่เหลือใช้

เศษหญ้า ผักตบชวา วัชพืช

 

ตัวอย่างชิ้นงานของเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยหัวค้อนแบบธรรมดา

ไม้พาเลท

ฟางข้าว ใบอ้อย

กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว กาบมะพร้าว

ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด

 

หัวค้อนเครื่องสับไม้สำหรับสับไม้พาเลท

หัวค้อนเครื่องสับไม้สำหรับสับฟางและใบอ้อย

  

วัตถุดิบที่สามารถใช้กับเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยหัวค้อนแบบแหลมพิเศษ

ฟางข้าว ใบอ้อย ฟางข้าวอัดก้อน ใบอ้อยอัดก้อน

เศษหญ้า ผักตบชวา วัชพืช

 

ตัวอย่างชิ้นงานของเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ระบบโรเตอร์สับย่อยด้วยหัวค้อนแบบแหลมพิเศษ

 

 

3. ระบบโรเตอร์สับย่อยแบบอเนกประสงค์ (สามารถสลับเปลี่ยนการใช้งานระหว่างใบมีดหรือหัวค้อนได้)

แกนโรเตอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้เครื่องจักรที่มีวัตถุดิบหลากหลายชนิด ที่มีความจำเป็นต้องสลับการใช้งานระหว่างใบมีดหรือหัวค้อนอยู่เป็นประจำ ซึ่งหากต้องทำการเปลี่ยนแกนโรเตอร์เป็นประจำ จะทำให้เสียเวลาและงบประมาณมากมาย

การใช้แกนโรเตอร์แบบอเนกประสงค์นี้จะช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย และช่วยประหยัดงบประมาณธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

โรเตอร์เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์แบบสลับใบมีดและหัวค้อน

 

 

ตารางเปรียบเทียบสเปคและรุ่น

เครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์แบบติดตั้งอยู่กับที่

รุ่น

1250-500 1400-500 1400-700 1400-800 1400-1000 2000-1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน 800 มม. 800 มม. 960 มม. 1050 มม. 1300 มม. 1400 มม.
ความเร็วรอบ 650 รอบ/นาที 760 รอบ/นาที 900 รอบ/นาที 900 รอบ/นาที 960 รอบ/นาที 432 รอบ/นาที
จำนวนใบมีด/หัวบด

4แกนหมุน/ใบมีด 8 อัน

4แกนหมุน/ใบมีด 8 อัน 

6แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

6แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

6แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

6แกนหมุน/ใบมีด 24 อัน

ขนาดตะแกรง 60 มม. 60 มม. 60 มม. 60 มม. 60 มม. 60 มม.
กำลังไฟฟ้า

สายพานเข้ายาง 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 7.5kw

ระบบไฮดรอลิก 3kw

มอเตอร์หลัก 160kw

สายพานออก 5.5kw+4kw

รวมทั้งหมด 191kw

สายพานเข้า 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 7.5kw

ระบบไฮดรอลิก 3kw

มอเตอร์หลัก 200kw

สายพานออก 11kw+4kw

รวมทั้งหมด 236.5kw

สายพานเข้า 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 7.5kw

ระบบไฮดรอลิก 4kw

มอเตอร์หลัก 250kw

สายพานออก 11kw+5.5kw

รวมทั้งหมด 289kw

สายพานเข้า 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 7.5kw

ระบบไฮดรอลิก 4kw

มอเตอร์หลัก 250kw

สายพานออก 11kw+5.5kw

รวมทั้งหมด 289kw

สายพานเข้า 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 15kw

ระบบไฮดรอลิก 5.5kw

มอเตอร์หลัก 315kw

สายพานออก 15kw+7.5kw

รวมทั้งหมด 369kw

สายพานเข้า 15kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 15kw

ระบบไฮดรอลิก 5.5kw

มอเตอร์หลัก 400kw

สายพานออก 15kw+11kw

รวมทั้งหมด 400kw

อัตราการกินไฟ  90 หน่วย/ชม.  140 หน่วย/ชม.  160 หน่วย/ชม.  170 หน่วย/ชม.  210 หน่วย/ชม.  210 หน่วย/ชม.
ความยาวสายพานเข้า 4000 มม. 4000 มม. 6000 มม.  6000 มม. 6000 มม. 8000 มม.
ความกว้างสายพานเข้า  1230 มม.  1380 มม.  1380 มม.  1380 มม.  1380 มม. 1380 มม.
ความหนาสายพานเข้า  8 มม.  10 มม. 10 มม.   10 มม.  10 มม.  10 มม.
ความยาวสายพานออก 10000 มม.  10000 มม. 10000 มม. 10000 มม.  10000 มม.  10000 มม.
ความกว้างสายพานออก 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม.
ความหนาสายพานออก 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม.
ขนาดชิ้นไม้สับ 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม.
กำลังการผลิต  10-12 ตัน/ชม. 12-15 ตัน/ชม. 15-20 ตัน/ชม. 20-25 ตัน/ชม. 30-35 ตัน/ชม. 35-40 ตัน/ชม.
ขนาดช่องรับไม้ 1250 x 500 มม. 1400 x 500 มม. 1400 x 700 มม.  1400 x 800 มม.  1400 x 1000 มม. 2000 X 1000
น้ำหนักเครื่องจักร 16 ตัน  18 ตัน  24 ตัน 26 ตัน 32 ตัน 40 ตัน
ขนาดเครื่องจักร 7.5 x 2.8 x 2.4 ม. 7.3 x 3.0 x 2.6 ม. 9.6 x 3 x 3.1 ม. 9.9 x 3 x 3.3 ม. 10.5 X 3 X 3.6 ม. -

 

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบทะลายปาล์ม

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบกิ่งก้านไม้

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบไม้ท่อน เศษไม้ ปีกไม้

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบแผ่น MDF BOARD

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ รุ่น 1400-500 สับย่อยวัตถุดิบเปลือกมะพร้าว

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ รุ่น MC1205 สับย่อยวัตถุดิบข้อไม้ไผ่

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ รุ่น MC1205 วัตถุดิบปีกไม้ ท่อนไม้

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบปีกไม้

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบรากไม้