เครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์
  • 10 March 2017 at 17:14
  • 3711
  • 0

เครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์ (Comprehensive crusher)
comprehensive-crusher

ดีไซน์ระบบโครงสร้างโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ แข็งแรง ทนทาน เสถียร เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ระบบสายพานเหล็กลำเลียงไม้เข้าเครื่องย่อย พร้อมปรับความเร็วอัติโนมัติ

ปลอดภัยเชื่อถือได้ ประหยัดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. เครื่องย่อยไม้ระบบใบมีด (Blade rotor)

เหมาะสำหรับการบดย่อยวัตถุดิบที่ปราศจากเหล็ก เช่น ท่อนไม้ หญ้าเปียก หญ้าแห้ง หญ้าเนเปียร์ ฟางข้าว กิ่งไม้แห้ง เปลือกมะพร้าว ทางปาล์ม ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพด ต้นข้าวฟ่าง ต้นข้าวสาลี ต้นอ้อย ต้นกระถิน และอื่นๆอีกมากมาย

2. เครื่องย่อยไม้ระบบหัวบด (Hammer rotor)

เหมาะสำหรับการบดย่อยวัตถุดิบที่มีเศษเหล็ก เศษตะปู เช่น ไม้พาเลท ไม้ลัง เป็นต้น เครื่องจักรสามารถบดย่อย และคัดแยกตะปู และเศษเหล็กขนาดเล็กออกจากไม้ชิพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพแสดงตัวอย่างแกนใบมีดและแกนหัวบดภายในเครื่องจักร

hammer-and-blade-rotors

 

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นงานไม้สับด้วยระบบใบมีด

output-wood-chips

 

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นงานไม้สับด้วยระบบหัวบด

wood-chips-by-hammer-rotors

 

ภาพแสดงตัวอย่างเศษเหล็กและเศษตะปูที่ถูกคัดแยกออกมาอัติโนมัติด้วยระบบแม่เหล็กความเข้มข้นสูง

ืnails-extracted-by-magnetic-seperator

 

ภาพแสดงเครื่องย่อยไม้แบบติดตั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ได้

mobile-and-stationary-comprehensive-crusher

 

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องย่อยอเนกประสงค์ รุ่น 1400-500

สำหรับสับย่อยเปลือกไม้และปีกไม้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

 

ตารางเปรียบเทียบสเปคและรุ่น

เครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์แบบติดตั้งอยู่กับที่

รุ่น

1250-500 1400-500 1400-700 1400-800 1400-1000 2000-1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน 800 มม. 800 มม. 960 มม. 1050 มม. 1300 มม. 1400 มม.
ความเร็วรอบ 650 รอบ/นาที 760 รอบ/นาที 900 รอบ/นาที 900 รอบ/นาที 960 รอบ/นาที 432 รอบ/นาที
จำนวนใบมีด/หัวบด

4แกนหมุน/ใบมีด 8 อัน

4แกนหมุน/ใบมีด 8 อัน 

6แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

6แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

6แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

6แกนหมุน/ใบมีด 24 อัน

ขนาดตะแกรง 60 มม. 60 มม. 60 มม. 60 มม. 60 มม. 60 มม.
กำลังไฟฟ้า

สายพานเข้ายาง 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 7.5kw

ระบบไฮดรอลิก 3kw

มอเตอร์หลัก 160kw

สายพานออก 5.5kw+4kw

รวมทั้งหมด 191kw

สายพานเข้า 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 7.5kw

ระบบไฮดรอลิก 3kw

มอเตอร์หลัก 200kw

สายพานออก 11kw+4kw

รวมทั้งหมด 236.5kw

สายพานเข้า 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 7.5kw

ระบบไฮดรอลิก 4kw

มอเตอร์หลัก 250kw

สายพานออก 11kw+5.5kw

รวมทั้งหมด 289kw

สายพานเข้า 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 7.5kw

ระบบไฮดรอลิก 4kw

มอเตอร์หลัก 250kw

สายพานออก 11kw+5.5kw

รวมทั้งหมด 289kw

สายพานเข้า 11kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 15kw

ระบบไฮดรอลิก 5.5kw

มอเตอร์หลัก 315kw

สายพานออก 15kw+7.5kw

รวมทั้งหมด 369kw

สายพานเข้า 15kw

ลูกกลิ้งหนีบไม้เข้า 15kw

ระบบไฮดรอลิก 5.5kw

มอเตอร์หลัก 400kw

สายพานออก 15kw+11kw

รวมทั้งหมด 400kw

อัตราการกินไฟ  90 หน่วย/ชม.  140 หน่วย/ชม.  160 หน่วย/ชม.  170 หน่วย/ชม.  210 หน่วย/ชม.  210 หน่วย/ชม.
ความยาวสายพานเข้า 4000 มม. 4000 มม. 6000 มม.  6000 มม. 6000 มม. 8000 มม.
ความกว้างสายพานเข้า  1230 มม.  1380 มม.  1380 มม.  1380 มม.  1380 มม. 1380 มม.
ความหนาสายพานเข้า  8 มม.  10 มม. 10 มม.   10 มม.  10 มม.  10 มม.
ความยาวสายพานออก 10000 มม.  10000 มม. 10000 มม. 10000 มม.  10000 มม.  10000 มม.
ความกว้างสายพานออก 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม.
ความหนาสายพานออก 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม.
ขนาดชิ้นไม้สับ 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม. 30-50 มม.
กำลังการผลิต  10-12 ตัน/ชม. 12-15 ตัน/ชม. 15-20 ตัน/ชม. 20-25 ตัน/ชม. 30-35 ตัน/ชม. 35-40 ตัน/ชม.
ขนาดช่องรับไม้ 1250 x 500 มม. 1400 x 500 มม. 1400 x 700 มม.  1400 x 800 มม.  1400 x 1000 มม. 2000 X 1000
น้ำหนักเครื่องจักร 16 ตัน  18 ตัน  24 ตัน 26 ตัน 32 ตัน 40 ตัน
ขนาดเครื่องจักร 7.5 x 2.8 x 2.4 ม. 7.3 x 3.0 x 2.6 ม. 9.6 x 3 x 3.1 ม. 9.9 x 3 x 3.3 ม. 10.5 X 3 X 3.6 ม. -

 

ตารางเปรียบเทียบสเปคและรุ่น

เครื่องย่อยไม้อเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ได้

รุ่น

1250-500 1400-500 1400-700 1400-800 1400-1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน 800 มม. 800 มม. 960 มม. 1050 มม. 1300 มม.
ความเร็วรอบ 650 รอบ/นาที 760 รอบ/นาที 798 รอบ/นาที 900 รอบ/นาที 926 รอบ/นาที
จำนวนใบมีด/หัวบด

4 แกนหมุน/ใบมีด 8 อัน

4 แกนหมุน/ใบมีด 8 อัน

6 แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

6 แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

6 แกนหมุน/ใบมีด 12 อัน

ขนาดตะแกรง 60 มม. 60 มม. 60 มม. 60 มม. 60 มม.
กำลังเครื่องยนต์ดีเซล 288 kw (Huadong) 300 kw   (Huadong) 440 kw   (Huadong) 440 kw   (Huadong) 500 kw   (Huadong)
ความยาวสายพานเข้า 4000 มม. 4000 มม. 5000 มม.  5000 มม. 5000 มม.
ความกว้างสายพานเข้า  1230 มม.  1380 มม.  1380 มม.  1380 มม.  1380 มม.
ความหนาสายพานเข้า  8 มม.  10 มม. 10 มม.   10 มม.  10 มม.
ความยาวสายพานออก 8000 มม.  8000 มม. 8000 มม. 8000 มม.  8000 มม.
ความกว้างสายพานออก 1450 มม. 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม. 1600 มม.
ความหนาสายพานออก 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม. 8 มม.
ขนาดชิ้นไม้สับ 35-50 มม. 35-50 มม. 35-50 มม. 35-50 มม. 35-50 มม.
กำลังการผลิต  10-12 ตัน/ชม. 12-15 ตัน/ชม. 15-20 ตัน/ชม. 20-25 ตัน/ชม. 25-30 ตัน/ชม.
ขนาดช่องรับไม้ 1250 x 500 มม. 1400 x 500 มม. 1400 x 700 มม. 1400 x 800 มม. 1400 x 1000 มม.