วิดีโอเครื่องลับมีอตสาหกรรม

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องลับมีดอุตสาหกรรมระบบมือผลัก รุ่น 600

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องลับมีดอุตสาหกรรมระบบมือผลัก รุ่น 850