วิดีโอเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบทะลายปาล์ม

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบกิ่งก้านไม้

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบไม้ท่อน เศษไม้ ปีกไม้

 

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบแผ่น MDF BOARD

 

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ รุ่น 1400-500 สับย่อยวัตถุดิบเปลือกมะพร้าว

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ รุ่น MC1205 สับย่อยวัตถุดิบข้อไม้ไผ่

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ รุ่น MC1205 วัตถุดิบปีกไม้ ท่อนไม้

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบปีกไม้

วิดีโอตัวอย่างการทำงานเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ สับย่อยวัตถุดิบรากไม้