วิดีโอเครื่องสับไม้ระบบดิส

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดิส รุ่น 420 วัตถุดิบไม้

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดิส รุ่น 420 วัตถุดิบเปลือกทุเรียน

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดิส รุ่น 600 วัตถุดิบไม้

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดิส รุ่น 800 วัตถุดิบไม้

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดิส รุ่น 1500 

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดิส รุ่น 1800 

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดิส รุ่น 1800 

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องสับไม้ระบบดิส และ เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนคัดขนาดไม้สับ