วิดีโอเครื่องบดไม้ระบบดิส

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิสพร้อมสายพานลำเลียง

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส บดวัตถุดิบเปลือกข้าวโพด ซังข้าวโพด

 วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส บดวัตถุดิบหญ้าเนเปียร์ วัชพืชต่างๆ

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส บดวัตถุดิบไม้ ไม้เบญจพรรณ ไม้ยางพารา

 

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส บดวัตถุดิบถ่านดำ

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส รุ่น 420 สำหรับทำขี้เลื่อย

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส รุ่น 420 บดวัตถุดิบเศษไม้พาเลท

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส รุ่น 600 บดวัตถุดิบเปลือกทุเรียน

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส รุ่น 700 บดวัตถุดิบท่อนไม้ไผ่ ข้อไม้ไผ่ เศษไม้ไผ่เหลือใช้

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส รุ่น 700 บดวัตถุดิบเปลือกข้าวโพด ซังข้าวโพด

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส รุ่น 700 บดวัตถุดิบเปลือกไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส 

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดไม้ระบบดิส รุ่น 700 บดวัตถุดิบเปลือกมะพร้าว กาบมะพร้าว