เครื่องบดไม้แบบดิส (Disc wood crusher)
  • 15 June 2019 at 15:07
  • 423
  • 0

วีดีโอการทำงานของเครื่องบดไม้แบบดิส (Disc wood crusher)
เหมาะสำหรับใช้บดไม้ ทำขี้เลื่อย บดซังข้าวโพด บดถ่าน และอื่นๆอีกมากมาย

เครื่องบดไม้แบบดิสใช้บดซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด

เครื่องบดไม้แบบดิสใช้บดไม้ทำขี้เลื่อย

เครื่องบดไม้แบบดิสใช้บดหัวไม้

เครื่องบดไม้แบบดิสใช้บดเศษกิ่งไม้ ทางปาล์ม ทางมะพร้าว

เครื่องบดไม้แบบดิสใช้บดถ่าน

เครื่องบดไม้แบบดิสใช้บดกาบมะพร้าวแห้ง

ตัวอย่างขี้เลื่อย