เครื่องสับไม้แบบดิส (Disc wood chipper)
  • 15 June 2019 at 09:47
  • 434
  • 0

วีดีโอการทำงานของเครื่องสับไม้แบบดิส รุ่น 1600
เครื่องสับไม้แบบดิสพร้อมระบบสายพานลำเลียง

 

วีดีโอการทำงานของเครื่องสับไม้แบบดิส รุ่น 800
เครื่องสับไม้แบบใช้คนป้อน

 

 

วีดีโอการทำงานของเครื่องสับไม้แบบดิส รุ่น 600
เครื่องสับไม้แบบใช้คนป้อน

 

วีดีโอการทำงานของเครื่องสับไม้แบบดิส รุ่น 420
เครื่องสับไม้แบบใช้คนป้อน